Lotnisko

KRÓTKA HISTORIA:

Projekt budowy lotniska narodził się dzięki gen.bryg. Ludomiłowi Rayskiemu i uchwale Rady Miasta w 1928 r. Roboty rozpoczęto w dwa lata potem i już w 1932 r. obiekt został ukończony. W 1937 r. podjęto jego rozbudowę ukończoną na przełomie 1938/1939. W 1938 r. przeniesiono tu Szkołę Lotniczą z Bydgoszczy.
Sport lotniczy w Krośnie sięga początkami 1931 r., kiedy zaczęto zbierać fundusze na budowę szybowców. Konstruowano go w „Bursie” w budynku gdzie obecnie mieści się ZSP nr 2 w Krośnie. W 1934 r. pierwszy szybowiec był gotowy i został zarejestrowany jako 44 w Polsce. W Krośnie powstało Koło Szybowcowe, a w 1938 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Aeroklubu i Centrum Wyszkolenia Pilotów i Mechaników. Pierwszym prezesem Aeroklubu był inż. Kazimierz Pirgo. Krośnieńscy konstruktorzy zgrupowani przy lotnisku w Krośnie, we współpracy z Politechniką Lwowską, pracowali nie tylko nad modelami samolotów, ale nawet nad prototypem rakiety z silnikiem z odrzutowym wg konstrukcji z 1889 r. opatentowanych przez Adama Ostaszewskiego – Leonarda ze Wzdowa. Spotkało się to z zainteresowaniem Niemców. Równolegle z budową krośnieńskiego lotniska,(głównie z darowizn), powstały w niewielkiej odległości od Krosna, lotniska w Moderówce i Łężanach, tworząc dużą bazę szkoleniową. W dniu 1 września 1939 roku krośnieńskie lotnisko zostało zbombardowane, a lotnicy którzy przeżyli po wejściu wojsk niemieckich, zostali aresztowani i w noc grudniową, wbrew konwencjom międzynarodowym, rozstrzelani przez Niemców na skarpie franciszkańskiej, inni zginęli w Katyniu. Niektórzy już w pierwszych dniach wojny zorganizowali oddziały walczące z hitlerowcami i byli pierwszymi przewodnikami dla grup żołnierskich udających się na Węgry.
Podczas okupacji Niemcy wykorzystywali wszystkie trzy, jako strategiczne lotniska w wojnie z ZSRR. Startowały z nich eskadry samolotów bombowych. We wrześniu 1944 roku, Niemcy wysadzili obiekty na krośnieńskim lotnisku. Warto dodać, że w chwili wybuchu wojny wszystkie szybowce zostały ukryte i szczęśliwie przetrwały całą okupację. Mimo silnych represji, np. na pracującej w kasynie wywiadowczyni AK Krystynie Samborskiej „Zuch”, udało się przechować 4 szybowce w hangarze Aeroklubu na terenie Kopalni Mac Allan, które w czasie, gdy toczyły się „boje w Dolinie Śmierci, latały w tych okolicach”. Wkrótce po wyzwoleniu, bo już w październiku 1944 wznowiono sportowe loty, a 10 października 1945 reaktywowano pracę Aeroklubu. W Zakładach Fryderyka Tenerowicza uruchomiono pierwsze w Krośnie Lotnicze Zakłady Naprawcze. W 1958 r. przeniesiono z Wrocławia do Krosna Centrum Wyszkolenia Lotniczego a w 1968 r. powstało w Krośnie Centrum Wyszkolenia Spadochronowego.

Rozpoczynało tu karierę wielu polskich pilotów, szybowników i spadochroniarzy. W 1977 r. Zarząd Aeroklubu Podkarpackiego i władze Krosna podjęły decyzję rozbudowy lotniska do celów małej komunikacji lotniczej, pasażerskiej i towarowej, przy wykorzystaniu samolotów krótkiego startu, typu AN 2, AN 28, Turbolet 410. W 1978 r. rozpoczęto rozbudowę. Ulepszona została droga startowa o 500 m (łącznej długości 1550 m) i dobudowano budynek administracyjny. W 1992 r. nastąpiła likwidacja Centrum Wyszkolenia Spadochronowego, a w 1993 r. powołana została Centralna Szkoła Lotniczo-Techniczna Aeroklubu Polskiego.

LOTNISKO DZISIAJ:

Obecnie lotnisko posiada bogatą infrastrukturę lotniczą. W 2014 roku zakończono modernizację wieży kontroli lotów oraz ogrodzono lotnisko zgodnie z wymogami prawa lotniczego. W 2015 roku rozpoczął się najważniejszy i najbardziej wyczekiwany etap rozbudowy, czyli budowa asfaltowego pasa startowego na kierunku 110-290 o wymiarach 1100x30m. Zrobiono również asfaltowe drogi kołowania oraz dwie płyty postojowe. Całe lotnisko zostało również wyposażone w pełny system oświetlenia całej infrastruktury. Dodatkowo sam pas został wyposażony w uprosczony system świateł podejścia oraz wskaźnik podejścia PAPI na kierunku głównym 29. Całość inwestycji pochłonęła 30mln zł. Lotnisko może teraz przyjmować samoloty o rozpiętości skrzydeł do 24m, a także działać całodobowo przez 365 dni w roku. W lipcu zostanie uruchomiona lotniskowa stacja paliw z paliwami AVGAS 100LL oraz benzyną do samolotów ultralekkich. W niedalekiej przyszłości wprowadzone zostaną procedury podejścia GNSS, co pozwoli na użytkowanie lotniska przy złych warunkach atmosferycznych.

Widok na lotnisko z wieży podczas Pikniku Lotniczego w 2012 r. fot. Artur Kucharski

Widok na lotnisko z wieży podczas Pikniku Lotniczego w 2012 r. fot. Artur Kucharski