Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Serwis „EPKRspotters” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika stron oraz czasopism należących do witryny „http://epkrspotters.pl ” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://epkrspotters.pl/polityka-prywatnosci/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: serwis „http://epkrspotters.pl/” nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie prenumerować czasopism należących do serwisu „http://epkrspotters.pl/”.

 

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze stron należących do serwisu „http://epkrspotters.pl/” możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to imię, nazwisko i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

http://epkrspotters.pl/” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są bardzo rzadko.

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.