Pożegnanie ppłk Ryszarda Nowaka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 maja 2014 r., w wieku 67 lat, odszedł na wieczną wartę jeden z doskonałych pilotów wojskowych ppłk rez. mgr Ryszard Nowak. Wychowanek Aeroklubu Podkarpackiego. Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie i UMCS w Lublinie. Długoletni instruktor – pilot i dowódca poszczególnych szczebli dowodzenia w 60 Lotniczym Pułku Szkolnym w Radomiu. Na samolotach odrzutowych: TS-11 „Iskra”, UTMIG-15, Lim-2, Lim-5 i Mig – 29 spędził w powietrzu ponad 4000 godzin.

Zdobył mistrzowską klasę pilota wojskowego i licencję pilota zawodowego. Wyszkolił kilkudziesięciu adeptów sztuki latania na samolotach odrzutowych. W latach 1984-1989 pilot zespołu akrobacyjnego „ROMBIK”, a następnie w latach 1990-1997 jeden z inicjatorów, pilot i instruktor rozszerzonego do 10-ciu samolotów Zespołu Akrobacyjnego „ISKRY” – sztandarowego zespołu Polskich Sił Powietrznych, który w 1992 r, po raz pierwszy w historii RP przełamał tzw. „Żelazną kurtynę” i wziął udział w międzynarodowym „Air Show” w Belgii.

W latach 1990-1997 Ryszard uczestniczył we wszystkich pokazach lotniczych w kraju i za granicą (W. Brytania, Belgia, Dania, Francja, Czechy, Węgry i Słowacja). Jako jeden z pierwszych pilotów wojskowych, w roku 1994, brał czynny udział we wprowadzeniu samolotu PZL – 130 ”Orlik” do szkolenia w Siłach Powietrznych.

Za zaangażowanie, nienaganną służbę i liczne osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany licznymi odznaczeniami resortowymi i państwowymi, m. in. Srebrnym i Złotym „Krzyżem Zasługi”.

Po pożegnaniu z mundurem, w 1997r. Ryszard bardzo aktywnie angażował się w działalność społeczną w rodzinnym Krośnie. Realizował swoje pasje na wielu płaszczyznach był m. in. Przewodniczącym Rady Dzielnicy; Wiceprezesem a następnie Prezesem Aeroklubu Podkarpackiego, Członkiem Zarządu ”Stowarzyszenia Rozwoju Lotniska”, Członkiem Zarządu Związku Żołnierzy WP, Wiceprezesem Koła Wędkarskiego „Balaton” i Przewodniczącym Zarządu Klubu Seniorów Lotnictwa w Krośnie. Nie porzucił również jednej ze swoich największych pasji – miłości do akrobacji zespołowej i pokazów – wielokrotnie organizując pokazy lotnicze dla mieszkańców regionu i zabiegając o udział w nich jak najlepszych załóg i statków powietrznych. Cześć jego pamięci.

źródło: dlapilota.pl